Ons werk kan uw steun hard gebruiken!

Verzoening en verbinding zijn thema’s die zeker in het Heilige Land essentieel, maar ook erg moeilijk te verwezenlijken zijn. Uw steun is daarom zeer welkom – zowel in woord als daad.

Wat kunt u doen? 

  • Bidden voor Ds. Esawi en zijn vrouw Hilda, de kinderen die in het Family centre worden opgevangen en de mensen die humanitaire hulp krijgen.
  • Een collecte of actie organiseren in een buurthuis, vereniging of kerk. In Bethlehem wordt prachtig houtsnijwerk gemaakt, dat eventueel via ons kan worden verkocht. 
  • Op reis gaan in het gebied en het Family Centre en te zijner tijd het guesthouse bezoeken. Het contact met ‘buiten’ is heel belangrijk voor de mensen uit Zababdeh.
  • En voor 2021 willen we specifiek vragen om een donatie om het guesthouse verder te kunnen ontwikkelen. Daarmee levert u een duurzame bijdrage aan het werk in Zababdeh!