Voedselpakketten

Door de situatie in de Palestijnse gebieden hebben veel gezinnen moeite om het hoofd boven water te houden. Tabitha Ministries biedt daarom ondersteuning aan gezinnen in Zababdeh zodat die in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Aan een aantal gezinnen worden voedselpakketten uitgedeeld. Daarnaast wordt voor deze gezinnen rekeningen geopend bij de plaatselijke winkeliers. Deze rekeningen worden door Tabitha aan de winkeliers betaald.

In Zababdeh hebben maar weinig mensen een ziektekostenverzekering, waardoor het voor die mensen soms moeilijk is om een medische behandeling te ondergaan. Tabitha maakt dat voor mensen die dat niet kunnen betalen toch mogelijk. Tabitha opent bij de plaatselijke apotheek ook rekeningen, waarmee mensen die dat niet kunnen betalen met een doktersrecept medicijnen kunnen krijgen. 

Tabitha Ministries heeft ook een programma dat ‘weer naar school’ heet. Bij dit programma krijgen kinderen die voor het eerst naar school gaan bijvoorbeeld een schooltas, schriften of schrijfmateriaal. Bij het programma wordt soms ook het schoolgeld helemaal of voor een deel betaald.

Vanwege de moeilijke situatie in de Palestijnse gebieden organiseert Tabitha met Pasen en Kerstmis feestelijke bijeenkomsten voor de jeugd. Dat gebeurt in Zababdeh, Aboud, Nablus en Bethlehem. In dezelfde periode worden er voedselpakketten uitgedeeld. Daarnaast wordt er tijdens de vakantie voor kinderen in die steden een zomerkamp georganiseerd. In twee weken kunnen de kinderen muziek maken, toneelspelen, verhalen vertellen en sport beoefenen.

Een voorbeeld van humanitaire hulp uit Coronatijd: In maart 2020 werd Tabitha Ministries Nederland door de burgemeester van Zababdeh benaderd met de vraag of we een bijdrage wilden geven voor voedselpakketten, om de ergste nood voor getroffen gezinnen te lenigen – die door Corona hun werk en dus inkomen zijn kwijt zijn geraakt. We kregen goede respons op onze oproep in de nieuwsbrief. We konden daarom bijna 2000 Euro voor de voedselpakketten overmaken.

Rev. Atallah schreef ons over de resultaten: ‘So happy to inform you that with the help of Tabitha Netherlands we were able to help with food baskets for needy families three times: 

The first one together with St Matthew Anglican Church. We distributed food baskets to around 35 needy families. The second help was with Emam Emad of the Muslim community for their Ead, which reached 13 families. The third one took place with Tabitha advisory board Sami Esawi member and reached 25 families. I am glad to give such much needed help in such hard times that Zababdeh and other places are going through Thank you very much for the funds and your prayers.’ 

In totaal hebben dus 73 families concreet van deze voedselpakketten geprofiteerd. Op kleinere schaal zijn anderen nog van medicijnen en medische hulpmiddelen voorzien.