Pleisterplaats

Het Family Centre is de enige plek in de wijde omgeving waar kinderen van verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Binnen kunnen ze samen naar de voorschool gaan, buiten kunnen ze samen spelen in de speeltuin.

Op de tweede verdieping, die op gelijke hoogte met de straat ligt, is een grote zaal voor toneel en muziekuitvoeringen, en zijn er klaslokalen voor oudere kinderen. 

In de grote zaal wordt twee keer per maand een kinderbijbelclub gehouden die vaak honderd kinderen trekt. Ook worden daar zomerkampen gehouden. Ook voor de vrouwen van Zababdeh vinden regelmatig activiteiten plaats, zoals een cursus gezondheid en kinderverzorging. 

Op de bovenste verdieping ligt de ruwbouw van het Guesthouse, dat Tabitha graag wil helpen ontwikkelen. 

De school en het Cafetaria zijn kostendekkend, maar er is jaarlijks nog veel geld nodig voor de exploitatie van de overige activiteiten van  het centrum.

 

De activiteiten en de opvang voor kinderen stelt hun moeders in staat ook mee te kunnen werken voor het broodnodige gezinsinkomen. Voorheen was er geen kinderopvang. En als kinderen met elkaar leren spelen, is het voor de ouders ook makkelijker een brug te slaan. 

Family Centre in coronatijd

Het Family Centre heeft door de strenge coronamaatregelen ook te maken gehad met een maandenlange sluiting. In die tijd waren er geen inkomsten en de salarissen van de vier vaste medewerkers moesten wel worden doorbetaald. Ook daaraan heeft Tabitha Ministries Nederland bijgedragen. 

De school is nu weer open, zij het met minder kinderen. De overige activiteiten worden, met inachtneming van de nieuwe regels, langzaam weer opgestart. Er zijn ook plannen om de opvang uit te breiden naar een oudere doelgroep. Er is kortom veel vraag naar de opvang.