Tabitha Ministries financieel ondersteunen

Donaties worden dankbaar aanvaard. Uw donatie komt geheel ten goede aan de projecten van Tabitha Ministries.

Donateurs en sponsoren

U kunt sponsor worden van een project en uw gift heel specifiek voor dit project bestemmen. Deze bestemmingen zijn:

Humanitaire hulp: hulp aan gezinnen die als gevolg van de slechte economische omstandigheden moeite hebben in hun levensonderhoud te voorzien;

Guesthouse: de (af)bouw en inrichting van het Guesthouse in Zababdeh;

Jeugdprogramma’s: feestelijke bijeenkomsten op hoogtijdagen voor de jeugd en zomerkampen voor de kinderen.

Wanneer u uw gift geen bestemming meegeeft, wordt deze bestemd voor humanitaire hulp.

Tabitha heeft een kring van instellingen en privépersonen die donateur zijn van Tabitha en die periodiek geven. Tabitha wil deze kring van donateurs uitbreiden en hoopt dat u wilt toetreden.

Wilt u donateur worden? Download onderstaand machtigingsformulier en mail deze naar penningmeester@tabitha-ministries.org. Of maak uw gift over op het bankrekeningnummer:
IBAN: NL 15 RABO 0362 2070 97 t.n.v. Stichting Tabitha Ministries NL.

Liever op een andere manier regelen? Stuur ons dan svp een e-mail met uw naam en telefoonnummer of adres. Wij nemen dan graag contact met u op.

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Tabitha heeft sinds haar oprichting de ANBI-status. Dat komt omdat Tabitha zich voor 100% inzet voor het algemeen nut. Ook verder voldoet Tabitha aan de eisen die aan een ANBI worden gesteld:

  • Tabitha en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn voldoen aan integriteitseisen;
  • De stichting gebruikt haar vermogen geheel om haar projecten uit te voeren;
  • De bestuurders ontvangen geen beloning;
  • Tabitha is een vrijwilligersorganisatie;
  • Tabitha heeft een actueel beleidsplan;
  • Tabitha voert een inzichtelijke administratie;
  • de financiële verslaglegging wordt gecontroleerd door een accountant.

Omdat Tabitha een ANBI is kent zij een aantal belastingvoordelen. Zo betaalt Tabitha geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die Tabitha gebruikt voor haar projecten. Donateurs van Tabitha mogen hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Door gebruik te maken van het belastingvoordeel kunnen donateurs meer schenken met hetzelfde geld, omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaal