Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogst zeven leden. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Elk bestuurslid beheert een portefeuille.

Bestuursleden

Drs. P. van GemerenVoorzitter
Ds. W.J.M. ScheltensVice-voorzitter
vacatureSecretaris
Drs A.A.L. RutgersPenningmeester
Mw. H. UzelacMarketing