Tabitha Ministries Nederland is opgericht om het werk van Ds. Atallah Esawi te ondersteunen.

Pem Rutgers ontmoette hem in de jaren ’80, raakte geïnspireerd door zijn visie voor de regio en met vereende krachten werd als eerste grote project het Family Centre gebouwd. De Stichting hoopt nog lang aan het werk van dominee Esawi te kunnen bijdragen. 

Doelstelling van Tabitha Ministries

De stichting heeft ten doel om bruggen van vriendschap en co-existentie te bouwen tussen Palestijnen en Israëli’s. Zij doet dit ondermeer door het geven van ondersteuning aan Christen-Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. Zij versterkt daarmee de boodschap van verzoening, die door christenen in deze regio wordt uitgedragen. Bovendien hoopt de stichting daarmee het wegtrekken van Christen-Palestijnen uit dat gebied te helpen voorkomen.

Om Palestijnse christenen te kunnen bijstaan werkt de stichting aan een positieve beeldvorming van hen in Nederland. Zij roept de kerkgenootschappen op om in de activiteiten van de stichting te participeren. De stichting verzamelt fondsen om haar doelstellingen te kunnen verwerkelijken.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De Stichting voert een viertal activiteiten uit:

  1. zij brengt Israëlische jongeren en Christen-Palestijnse jongeren bijeen in zomerkampen. In deze kampen groeit het wederzijds begrip voor elkaars situatie, en ontstaan banden van vriendschap tussen Israëlische en Palestijnse tieners. De stichting streeft ernaar om eens in de twee jaar een dergelijk kamp te organiseren;
  2. de Stichting geeft humanitaire hulp aan gezinnen die in behoeftige omstandigheden verkeren; deze hulp concentreert zich op het plaatsje Zababdeh, en op de omgeving van dat stadje (de Jeninregio). Deze hulp wordt gegeven in de vorm van voedselpakketten, het betalen van schoolgeld, medicijnen en rekeningen voor facilitaire voorzieningen als elektra, gas en water.
  3. de Stichting organiseert activiteiten voor de jeugd van Zababdeh en omgeving op feestdagen en tijdens de vakantie; Bij deze activiteiten worden kinderen met een moslimachtergrond en kinderen met een christelijke achtergrond bij elkaar gebracht;
  4. De Stichting heeft een Sociaal centrum in Zababdeh gebouwd. Dat centrum bevat een speeltuin, een peuterklas, projectruimten voor educatieve, culturele, en sport- en spelactiviteiten. Ook zal het een Guesthouse bevatten, waar projectleiders kunnen verblijven voor de duur van het project. Het centrum is inmiddels volledig in gebruik.

Voor al deze activiteiten is veel geld nodig. De activiteiten in Palestina worden mede financieel ondersteund door de Christian Hope Trust in Engeland en door Tabitha Ministries België.